• Let op: momenteel langere levertijden dan vermeld.


  Privacy Policy

  Onze privacy policy

  Bontenue, gevestigd aan Industrieweg 4, 4524JJ Sluis,
  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
  weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  www.bontenue.nl

  Industrieweg 4, 4524JJ Sluis +31622494912

  Aniek Uitdewilligen is de Functionaris Gegevensbescherming van Bontenue.
  Zij is te bereiken via [email protected]

  Persoonsgegevens die wij verwerken:
  Bontenue verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
  onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
  verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een
  • profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
  over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming
  hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een
  bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
  bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
  gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
  gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons
  op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens
  verwerken:
  Bontenue verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  - Het afhandelen van uw betaling
  - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
  dienstverlening uit te kunnen voeren
  - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  - Om goederen en diensten bij u af te leveren
  - Bontenue analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website
  te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw
  voorkeuren.
  - Bontenue verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming:
  Bontenue neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
  personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
  computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
  een medewerker van Bontenue) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
  Bontenue bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
  om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij
  hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
  persoonsgegevens:

  (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
  Klantgegevens zoals bedrijfsnaam + adres + e-mailadres + telefoonnummer >
  7 jaar > nieuwe bestellingen eenvoudig kunnen opvoeren.

  Delen van persoonsgegevens met derden:
  Bontenue deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
  noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen
  aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens
  verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
  zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw
  gegevens. Bontenue blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  Daarnaast verstrekt Bontenue uw persoonsgegevens aan andere derden.
  Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

  - Leveranciers welke de bestelling uitvoeren.
  - Smart Contracts / PostNL / Cheap Cargo - Vervoerder – pakketten verzenden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Bontenue gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een
  cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
  website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
  smartphone. Bontenue gebruikt cookies met een puur technische
  functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
  dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
  worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
  optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden
  zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

  Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over
  deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
  stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle
  informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
  verwijderen.

  Zie voor een toelichting:
  https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-watdoe-ik-ermee/

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn
  bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder
  een overzicht:

  Cookie: Google Analytics
  Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
  Bewaartermijn: 2 jaar

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
  verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor
  de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
  verwerking van uw persoonsgegevens door Bontenue en heeft u het
  recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
  verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in
  een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te
  sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
  gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van
  uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen
  naar [email protected]

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
  vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
  sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
  strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
  Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
  reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Bontenue wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
  een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
  Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
  Bontenue neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
  heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
  van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
  [email protected]

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0